1. Rannarestoran Paat OÜ (edaspidi korraldaja) kampaania „Sõbraga Paati Tasuta Gurmeereisile“ (edaspidi: kampaania) loosimises osalevad Isikud (edaspidi: osalejad), kes avaldavad selleks soovi, valides mänguaplikatsioonis kõikide menüü toidurühmade seast oma lemmiku, vajutades nuppu "Menüü valmis", valides sõbra, kellega soovib võidu puhul restorani sööma minna ning vajutab nuppu "Kutsu sõber"

2. Mängu motoorika selgitus - mängust osa võtmiseks peab kõigepealt hakkama Rannarestoran Paat Facebooki lehe fänniks. Edasi tuleb mänguaplikatsioonis kujutatud menüüst valida endale sobivaimad road, kusjuures igast alammenüüst tuleb valida üks roog. Peale valikute tegemist tuleb vajutada nupule "Menüü valmis". Seejärel tuleb valida rakenduse aknas sõber, keda soovitakse peaauhinna võitmisel kaasa võtta.

2. Kampaania võitja (edaspidi: võitja) loositakse kõigi osalejate vahel välja 29.11.2012 kell 14.00. Võitjat teavitatakse võidust e-posti teel ja võitja nimi avaldatakse Rannarestoran Paat OÜ Facebook.com lehel (Page’il).

3. Kampaania peaauhindadeks on kokku neli (4) õhtusööki kahele (2) (edaspidi: auhind). Auhinnas sisaldub võitjale ja tema valitud kaaslasele kolmekäiguline õhtusöök ja joogikrediit summas 15 EUR. Auhinna lunastamise aeg on 01.12.2013-01.05.2014

4. Kampaania käigus loositakse välja kokku neliteist (14) päevaauhinda (edasipidi: Päevaauhind). Päevaauhindadeks on pudel XXX veini AS Prikelt. Päevaauhinna saab kätte Rannarestoranist Paat alates 01.12.2013 ühe kuu vältel ning võidust teavitab Rannarestoran Paat OÜ esindaja võitjat hiljemalt 3 päeva jooksul Facebook'i sõnumi ja/või e-kirja teel. Päevaauhinna lunastamiseks peab võitja olema täisealine ning võtma kaasa isikut tõendava dokumendi. Alaealisele võitjale päevaauhinda ei väljastata. Päevaauhinna võitja osaleb ka Peaauhinna loosimisel.

4. Auhind ja Päevaauhind väljastatakse vaid siis, kui võitja on täitnud kõiki Kampaania reegleid. Kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust ja vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda kampaanias ja nõustumist korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega.

5. Auhinda ei väljastata kolmandatele isikutele. Rannarestoran Paat OÜ'l on õigus identifitseerida võitja isik ja keelduda auhinna väljastamisest posti- või kullerteenuse teel.

6. Kui Rannarestoran Paat OÜ on saanud Auhinna või Päevaauhinna võitjaga ühendust ja temaga kokku leppinud Auhinna väljastamise aja ja koha, kuid sellest hoolimata Auhinna võitja ei tule Auhinnale järgi, loobub võidust teavitamisel Auhinnast või ei teata Rannarestoran Paat OÜ esindajale oma täisnime või ei esita Rannarestoran Paat OÜ'le esinduses Auhinna väljastajale isikut tõendavat dokumenti, hoiab Rannarestoran Paat OÜ Auhinna või Päevaauhinna alles kaks nädalat, selle aja möödumisel kaotab võitja õiguse Auhinnale/Päevaauhinnale ja Rannarestoran Paat OÜ'l on õigus jätta talle Auhind välja andmata.

7.  Kampaania käigus Kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Rannarestoran Paat OÜ otsusel. Võitja poolt tehtud võidu kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita.

8. Juhul, kui kampaania võitja ei kontakteeru Rannarestoran Paat OÜ'ga 14 kalendripäeva jooksul peale võiduteate saatmist, on Rannarestoran Paat OÜ'l õigus võidu väljastamisest keelduda.

9. Kampaanias osalemisega annab kampaanias osaleja Rannarestoran Paat OÜ'le nõusoleku kasutada oma Kampaania raames edastatud isikuandmeid kampaania auhindade võitjate nimede avaldamiseks ja auhindade kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks peale kampaania lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks. Samuti annab Kampaanias osaleja kampaanias osalemisega Rannarestoran Paat OÜ'le õiguse kasutajaandmete töötlemiseks teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil. Kasutajaandmete kogumise eesmärgiks on Rannarestoran Paat OÜ poolse klienditeeninduse kliendikesksemaks muutmine, kasutajaandmete teadmine võimaldab Rannarestoran Paat OÜ'l samuti lähtuda teenuste ja toodete arendamisel ning väljatöötamisel konkreetsest kliendibaasist ning nende vajadusest ja soovidest. Samuti on kasutajaandmete koguse eesmärgiks nende töötlemine turunduslikul eesmärgil, sh otseturustuspakkumiste saatmine. Kasutajaandmete töötlemisel lähtub Rannarestoran Paat OÜ Eesti Vabariigis kehtivatest Andmete töötlemise põhimõtete korrast. Isikul on õigus tema poolt antud nõusolek oma kasutajaandmete kasutamiseks igal ajal tagasi võtta.

10. Rannarestoran Paat OÜ ei levita kampaania käigus kogutud andmeid kolmandatele osapooltele ja lähtub isikuandmete käsitlemisel kehtivast seadusandlusest.

11. Kampaania võitja ei saa olla Rannarestoran Paat OÜ töötaja. Juhul, kui Rannarestoran Paat OÜ töötaja on siiski kampaanias osalemise soovi avaldanud ja tema nimi võitjana välja loositakse, toimub uus loosimine.

12. Rannarestoran Paat OÜ'l on õigus vääramatu jõu ilmnemisel kampaania ühepoolselt katkestada, avaldades vastava teate oma kodulehel ning Facebooki lehel.

13. Facebook.com poolse kampaania rakenduse kasutamise piiramise või tõkestamise korral ei ole Rannarestoran Paat OÜ'l kohustust kampaaniat taaskäivitada ja jätkata või mängijate andmete kadumisekorral ka auhindu väljastada.

14. Kõik pretensioonid Kampaania korraldamise või läbiviimise kohta tuleb saata e-posti aadressile info@paat.ee, märksõnaga „Sõbraga Paati Gurmeereisile”.

15. Kõik Kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.

16. Käesolev kampaania ei ole mitte mingil viisil spondeeritud, ellu viidud, hallatud või seotud Facebook.com’iga. Sa saad aru, et Sa edastad oma informatsiooni Rannarestoran Paat OÜ'le ja mitte Facebook.com’ile. Kampaania käigus saadud informatsiooni kasutatakse ainult loosimise läbiviimiseks ja käesolevates tingimustes märgitud eesmärkidel.